• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Via onderstaand aanvraagformulier kun je aangeven per wanneer en tot hoe lang je verlof of vakantie wil opnemen.
Binnen twee werkdagen verneem je schriftelijk of je aanvraag akkoord is.
De verwerking van de opgenomen uren of dagen vindt plaats via de salarisadministratie.

Social media