• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Via onderstaand aanvraagformulier kun je aangeven per wanneer en tot hoe lang je verlof of vakantie wil opnemen.
Binnen 5 werkdagen verneem je schriftelijk of je aanvraag akkoord is.
De verwerking van de opgenomen uren of dagen vindt plaats via de salarisadministratie.

Social media